Chính sách bảo hành

Ngày đăng: 27/11/2017

Chính sách bảo hành tùy thuộc vào từng loại sản phẩm:

- Alu: Bảo hành 5 năm trong nhà và 10 năm ngoài trời

- Poly: bảo hành 1 năm đến 10 năm

- Bảo hành hầu hết các loại hàng hóa 1-1 nếu trường hợp lỗi nhà SX